Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC

Hvordan klimaendringene forstås som politisk sak er i stadig endring. Det er påstanden min i en ny artikkel i STS-tidsskriftet Social Studies of Science. Der ser jeg nærmere på hvordan ideen om et globalt karbonbudsjett ble tatt inn i FNs klimapanels rapporter, og argumenterer for at karbonbudsjettet har bidratt til å endre klimasaken.

Hald fram med å lese «Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC»

Science as a «fixed point»?

Kvantifisert vitenskapelig kunnskap danner grunnlaget for hvordan vi forstår klimaendringene – særlig i diskusjoner om politiske mål og forpliktelser. Samtidig handler disse diskusjonene ofte grunnleggende sett om verdivalg og politiske konflikter, slik for eksempel tilfellet er i spørsmålet om rettferdig fordeling av klimainnsatsen mellom Nord og Sør. Hvilken rolle spiller vitenskapelig ekspertise i slike dypt politiske avveininger? Hald fram med å lese «Science as a «fixed point»?»

Klimaspillet: En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter

Klimaspillet_cover_lores_web

Hvorfor klarer ikke verden å bli enig om en avtale som kan stoppe de farlige klimaendringene? Det er spørsmålet jeg stiller i denne boka. Her forteller jeg historien om fire år med intens politisk dragkamp om en ny internasjonal klimaavtale, i en verden som preges både av gamle historiske skillelinjer og av nye globale maktforhold. Hald fram med å lese «Klimaspillet: En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter»