Rike land må lytte

Klimatoppmøtet i Doha vedtok endelig den såkalte «Kyoto 2»-avtalen, med nye utslippsforpliktelser for EU, Norge og enkelte andre rike land i perioden fram til 2020. Men det internasjonale klimaarbeidet kunne ha kommet mye lenger hvis EU hadde lyttet til utviklingslandene og akseptert Kyoto 2 allerede for tre år siden. Hald fram med å lese «Rike land må lytte»