Klimaspillet: En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter

Klimaspillet_cover_lores_web

Hvorfor klarer ikke verden å bli enig om en avtale som kan stoppe de farlige klimaendringene? Det er spørsmålet jeg stiller i denne boka. Her forteller jeg historien om fire år med intens politisk dragkamp om en ny internasjonal klimaavtale, i en verden som preges både av gamle historiske skillelinjer og av nye globale maktforhold. Hald fram med å lese «Klimaspillet: En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter»

Rike land må lytte

Klimatoppmøtet i Doha vedtok endelig den såkalte «Kyoto 2»-avtalen, med nye utslippsforpliktelser for EU, Norge og enkelte andre rike land i perioden fram til 2020. Men det internasjonale klimaarbeidet kunne ha kommet mye lenger hvis EU hadde lyttet til utviklingslandene og akseptert Kyoto 2 allerede for tre år siden. Hald fram med å lese «Rike land må lytte»