Om

Jeg er forsker og skribent, for tiden ansatt som postdoktor ved Universitetet i Oslos Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), og tilknyttet CICERO Senter for klimaforskning som seniorforsker. Her forsker jeg på norsk og internasjonal klimapolitikk, ressursforvaltning og oljepolitikk, og forholdet mellom demokrati og vitenskapelig ekspertise. Jeg er også opptatt av litteratur og teater, og hvordan kunst og vitenskap på ulike måter bidrar til å forme politikk og skape alternative framtider. Alt dette skriver jeg om med ujevne mellomrom både i bøker, aviser og tidsskrift.

Jeg har lang erfaring både fra arbeid i norsk og internasjonal miljøbevegelse. Tidligere har jeg blant annet arbeidet for Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Regnskogfondet. Jeg har også hatt oppdrag for ulike departementer, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner både som utreder, rådgiver og foredragsholder. Jeg har hatt en rekke ulike styreverv i organisasjoner innenfor miljø og utvikling, og har bl.a. ledet styret til stiftelsen The Minor Foundation for Major Challenges.

Denne nettsiden er først og fremst et arkiv for mine publikasjoner og skriverier. Her samler jeg forskning jeg har publisert, kommentarer jeg har skrevet, og en og annen løs observasjon.

En fullstendig liste over mine vitenskapelige publiaksjoner er tilgjengelig her.