Om

Jeg er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning og TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Med bakgrunn i sosiologi og vitenskaps- og teknologistudier (STS) forsker jeg på  norsk og internasjonal klimapolitikk, og er særlig opptatt av forholdet mellom demokrati og vitenskapelig ekspertise. Jeg er også opptatt av litteratur og teater, og hvordan kunst og vitenskap på ulike måter bidrar til å forme politikk og skape alternative framtider.

Jeg har lang erfaring både fra arbeid i norsk og internasjonal miljøbevegelse. Tidligere har jeg blant annet arbeidet for Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Regnskogfondet. Som frilans rådgiver har jeg dessuten hatt oppdrag for blant andre Utenriksdepartementet, NUPI, flere frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Jeg har hatt en rekke ulike styreverv i organisasjoner innenfor miljø og utvikling, og sitter for tiden i styret til The Minor Foundation for Major Challenges.

Denne nettsiden er først og fremst et arkiv for mine publikasjoner og skriverier. Her samler jeg forskning jeg har publisert, kommentarer jeg har skrevet, og en og annen løs observasjon.