A history of the global carbon budget

Ideen om et globalt «karbonbudsjett» – den totale mengden CO2 og andre drivhusgasser som kan slippes ut til atmosfæren – har blitt etablert som et sentralt konsept både i klimavitenskapen og i klimapolitiske debatter. Men hvor kommer denne ideen fra?

I den første publiserte artikkelen fra doktorgradsprosjektet mitt sporer jeg karbonbudsjettet tilbake til 1980-tallet, og viser hvordan ideen har utviklet seg i spennet mellom vitenskap og politikk fram til i dag.

Les mer:
Lahn, Bård, «A history of the global carbon budget.» WIREs Climate Change 11(3): e636. doi:10.1002/wcc.636