Klimavalg 2017

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning valgte vi ut fire områder  rapporten konsentrerer seg rundt: Oljen, de grønne jobbene, transporten og adferden vår. Resultatet, rapporten «Klimavalg 2017», er en oppsummering av eksisterende forskning som skal gi et bedre innblikk i disse fire områdene. Håpet er at rapporten kan være med på å bidra til en kunnskapsbasert klimadebatt gjennom valgkampen fram mot stortingsvalget 2017.

Les mer:
Kallbekken, Steffen, Bård Lahn og Asbjørn Torvanger, «Klimavalg 2017». CICERO Report 2017:03. (Oslo: CICERO Senter for klimaforskning.)