Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet?

Kva skjedde på klimatoppmøtet i Paris, og kva får det å seie for klimaarbeidet framover? Desse spørsmåla svarer eg på i eit nytt faktaark frå Norsk Utanrikspolitisk Institutt.

Faktaarka i NUPI-serien «Hvor hender det?» er skrivne for å gi skuleelevar, studentar og andre interesserte oversikt over aktuelle utanrikspolitiske spørsmål.

Les hos NUPI:
«Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet?» Hvor hender det? nr. 4/2016 (Oslo: NUPI).