Høyhus på havets bunn

Det nye regjeringskvartalet blir småtterier i forhold til fjellet Regjeringen vil bygge i Førdefjorden.

Innlegget er opprinnelig publisert på Dagbladets blogg, der jeg er fast bidragsyter.

I dag bestemte Regjeringen at det kan bygges et 170 meter høyt fjell av gruveavfall på bunnen av Førdefjorden. Til sammenlikning: Det er nesten like høyt som hvis du tar den høyeste bygningen i forslagene til nytt regjeringskvartal som ble lagt fram denne uka, og plasserer den oppå Høyblokka som allerede står der.

Men problemet med søppelfjellet i Førdefjorden er selvsagt ikke først og fremst at det er høyt. Problemet er blant annet at det vil inneholde tungmetaller, forstyrre fisken i en nasjonal laksefjord, og ødelegge leveområdet til truede fiskearter.

Regjeringen gjemmer seg bak en anbefaling fra Miljødirektoratet, som sier at søppelfjellet kan bygges. Men Miljødirektoratet har gjentatte ganger advart mot miljøkonsekvensene av å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Det var først når miljøminister Tine Sundtoft instruerte dem til også å ta hensyn til pengene man kan tjene på gruvedriften, at de til slutt svarte med et motvillig «javel, da».

Den søpla vi ikke ser, kan vi også ha vondt av. Et 170 meter høyt søppelfjell blir ikke bedre for miljøet av at det ligger under vann. Selv om Regjeringen ikke ser ut til å skjønne det, trenger likevel ikke denne saken å være avgjort. Lokalt er det sterk motstand mot planene, og politisk jobbes det nå på spreng for en omkamp.

Når alt kommer til alt, er det ett parti som kan avgjøre framtida til Førdefjorden. Venstre, SV, KrF og MDG vil sørge for at Stortinget griper inn og stopper søppelfjellet. Sju av ti nordmenn er enige. Alt de trenger er støtte fra Arbeiderpartiet. Som tilfeldigvis har landsmøte denne helga.

Så hva sier du, Jonas? Er det på tide med klar tale, for en gangs skyld?