Burde krevd rensing fra dag én

Mediedebatten rundt Stortingets behandling av Mongstad-saken har utviklet seg til et politisk svarteperspill om ansvaret for en feilslått «månelanding». Det beste eksempelet er dagens debatt i NRKs Politisk Kvarter, der Venstres Abid Raja og Arbeiderpartiets Martin Kolberg krangler om historieskrivning og hvorvidt Jens Stoltenberg teknisk sett «lovte» fullskala-rensing av Mongstad.

I frustrasjon over at debatten føres på dette nivået, skrev jeg tidligere i dag på Twitter:

Nå har imidlertid Kontroll- og konstitusjonskomiteens merknader blitt offentliggjort, og da viser det seg at min Twitter-melding fra i morges var nokså urettferdig. For hvis man går inn i merknadene, ser man at flertallet også kritiserer Mongstad-prosjektet på et helt annet plan:

Høyre, Frp, KrF, Venstre og De grønne står sammen om å kritisere at Statoil i det hele tatt fikk utslippstillatelse til et gasskraftverk på Mongstad, fordi dette svekket insentivene til å få på plass fullskala rensing. Regjeringen burde heller ha fulgt SFTs anbefaling om å kreve rensing fra dag én, heter det i flertallets merknader.

Såvidt jeg kan forstå, er dette intet mindre enn sensasjonelt – og en mye viktigere nyhet å løfte fram enn at dagens regjeringspartier forsøker å diskreditere den forrige regjeringens kostnadskontroll og bruk av svulstige metaforer. Gjennom disse merknadene gir nemlig Høyre og Fremskrittspartiet miljøbevegelsen rett i det som var hovedkravet i behandlingen av Mongstad-saken i 2006: At det burde kreves «rensing fra dag én». Det var dette SV arbeidet for innad i den rødgrønne regjeringen, det var dette opposisjonspartiene Venstre og KrF krevde fra Stortinget, og det var dette en (nesten) samstemt miljøbevegelse insisterte på.

Spørsmålet som melder seg, er selvsagt hvorfor ikke Høyre og Fremskrittspartiet sa dette høyt i 2006. Da ville det nemlig blitt klart at det hadde vært flertall i Stortinget for å kreve rensing fra dag én, og SVs forhandlingsposisjon i regjering kunne kanskje ha sett annerledes ut.

Men det er mer:

I flertallsmerknadene fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen pekes det ikke bare på kravet om rensing fra dag én. Det vises også til at man generelt har lagt for lite vekt på styringseffektivitet i klimapolitikken, og at Forurensningsloven brukes for lite aktivt.

Hvis dette faktisk er reelle politiske signaler fra dagens regjeringspartier og deres støttepartier, og ikke bare retorikk til bruk i politisk skittentøysvask, så bør vi forvente at dette får konsekvenser for Regjeringens klimapolitikk framover. Det er for eksempel fullt mulig å bruke Forurensningsloven til å kreve «rensing fra dag én» også på nye gasskraftverk som planlegges bygd på Utsira-høyden.

Jeg bare nevner det.

Her ligger det med andre ord mye å følge opp for miljøorganisasjoner og miljøpartier som ønsker å bidra til en sterkere norsk klimapolitikk.