Klimaspillet: En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter

Klimaspillet_cover_lores_web

Hvorfor klarer ikke verden å bli enig om en avtale som kan stoppe de farlige klimaendringene? Det er spørsmålet jeg stiller i denne boka. Her forteller jeg historien om fire år med intens politisk dragkamp om en ny internasjonal klimaavtale, i en verden som preges både av gamle historiske skillelinjer og av nye globale maktforhold.

Boka gir en innføring i spørsmålet om internasjonal fordeling av klimainnsatsen. Fordelingsspørsmålet dreier seg ofte om størrelsen på framtidige utslippsreduksjoner, altså hvor mye og hvor raskt de enkelte landene skal kutte i sine klimagassutslipp. Men det dreier seg også om hva slags form det internasjonale klimaregelverket skal ta, og hvordan klimatiltak i de fattigere utviklingslandene skal finansieres.

Samtidig er boka altså en fortelling – en skildring av både hverdagsliv og dramatiske høydepunkt blant diplomatene, byråkratene, forskerne og aktivistene som sammen strever med å styre jordas atmosfære. Fra innsiden av møterommene på FNs klimatoppmøter beskriver jeg hvordan internasjonal politikk gjøres i praksis, og spør hva det egentlig innebærer å finne en «global løsning» på klimaproblemet.

Boka har blitt til i perioden 2012-2013, med støtte fra Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Les mer og bestill boka hos forlaget:
Klimaspillet. En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter.
(Oslo: Flamme Forlag, 2013). ISBN 978-82-8288-024-4