Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC

Hvordan klimaendringene forstås som politisk sak er i stadig endring. Det er påstanden min i en ny artikkel i STS-tidsskriftet Social Studies of Science. Der ser jeg nærmere på hvordan ideen om et globalt karbonbudsjett ble tatt inn i FNs klimapanels rapporter, og argumenterer for at karbonbudsjettet har bidratt til å endre klimasaken.

Hald fram med å lese «Changing climate change: The carbon budget and the modifying-work of the IPCC»