Hvor går FNs klimapanel? Tre mulige veier framover

FNs klimapanel har vært svært viktig for klimaarbeidet. Nå står imidlertid organisasjonen overfor en ny utfordring: Hvordan kan den fortsette å være relevant i en ny klimapolitisk virkelighet, samtidig som den beholder sin vitenskapelige troverdighet?

I en ny kommentar i tidsskriftet Nature Climate Change forsøker en gruppe forskere – meg inkludert – å svare på nettopp dette. I artikkelen skisserer vi tre mulige veier FNs klimapanel kan velge for å utvikle seg videre som organisasjon, og vurderer hvilke utfordringer hver av disse veiene kan føre med seg.

Artikkelen er basert på arbeidet med en bok som alle forfatterne har bidratt til: A Critical Assessment of the IPCC (redigert av Kari de Pryck og Mike Hulme), som ble utgitt i fjor høst.

Les mer:
Asayama, Shin, Kari De Pryck, Silke Beck m.fl. (2023). «Three institutional pathways to envision the future of the IPCC.» Nature Climate Change, 1–4. doi:10.1038/s41558-023-01780-8