A critical assessment of the IPCC

Hvordan blir rapportene fra FNs klimapanel til, og hvilke virkninger har de på klimapolitikken? En ny bok undersøker FNs klimapanel, IPCC, fra en rekke forskjellige vinkler.

Boka er redigert av Kari de Pryck og Mike Hulme, og består av bidrag fra mange av de fremste forskerne på IPCCs rolle i klimaarbeidet. Alle kapitlene er åpent tilgjengelige.

Jeg har bidratt med et kapittel som analyserer IPCCs påvirkning på klimapolitikken ved hjelp av begrepet «boundary objects». Begrepet er utviklet av Susan Leigh Star, og viser til objekter som binder sammen aktører i ulike grupper og gjør det mulig for dem å samarbeide, samtidig som det kan brukes på mer spesialiserte måter i hver enkelt gruppe. En måte å forstå IPCCs sterke rolle i klimafeltet er som en produsent av slike objekter, som fungerer på tvers av grensene mellom vitenskap og politikk.

Les mer:
Lahn, Bård, «Boundary objects». I Kari de Pryck og Mike Hulme (red.), A Critical Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge University Press, 2022)