Doktorgradsavhandling: Carbon Connecions

I mai 2022 leverte jeg min doktorgradsavhandling ved TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo. Avhandlingen ble forsvart i disputas 11. november. Hele avhandlingen er tilgjengelig fra universitetets nettarkiv.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan klimaendringene formes som en politisk sak – det vil si hvordan de går fra å være et fenomen som beskrives og undersøkes vitenskapelig til noe som kan håndteres og forsøksvis styres gjennom politiske prosesser.

Avhandlingen fokuserer særlig på hvilken rolle ulike former for vitenskapelig ekspertise spiller i denne prosessen – både den naturvitenskapelige ekspertisen i FNs klimapanel og ulike former for økonomisk kunnskap og verdsettingspraksiser. Den ser dessuten nærmere på forholdet mellom klima og olje som politiske saker i Norge, og argumenterer for at de to sakene har blitt stadig tettere koblet de siste ti årene.

Avhandlingen er skrevet ved TIK-senteret på Universitetet i Oslo, med professor Kristin Asdal som veileder. Den er plassert i fagfeltet vitenskaps- og teknologistudier (STS), som særlig fokuserer på forholdet mellom vitenskapelig kunnskap og demokratiske styringspraksiser. Bedømmelseskomiteen besto av professor Eva Lövbrand ved Linköpings Universitet, seniorforsker Brice Laurent ved Centre de Sociologie de l’Innovation, Paris Tech, og professor Susanne Bauer, Universitetet i Oslo.

Les mer:
Lahn, Bård, «Carbon connections: on the work of making climate change an issue for politics and government.» Ph.D. thesis, Faculty of Social Sciences, University of Oslo (2022).