Norwegian petroleum policy in a changing climate

En ny CICERO-rapport oppsummerer de siste årenes norske debatt om olje og klimapolitikk.

Det er økende interesse internasjonalt for hvordan Norge håndterer balansegangen mellom å ville vise lederskap i klimapolitikken og å fortsette som en stor eksportør av olje og gass. I denne rapporten oppsummerer jeg diskusjonen om Norges olje-framtid for et internasjonalt publikum.

Rapporten er blitt til som en del av et prosjekt CICERO har gjennomført sammen med Stockholm Environment Institute, som studerte mulighetene for å begrense produksjonen av fossil energi som en del av klimapolitikken.

Les mer:
Lahn, Bård, «Norwegian petroleum policy in a changing climate». CICERO Report 2019:10. (Oslo: CICERO Senter for klimaforskning.)