Foredrag: Internasjonal klimapolitikk forklart

Den 9. februar ga jeg et overblikk over internasjonal klimapolitikk på Litteraturhuset i Oslo, som en del av deres foredragsserie om klimaproblemet. Foredraget er nå gjort tilgjengelig som podkast.

I foredraget tar jeg utgangspunkt i en artikkel jeg tidligere har publisert i tidsskriftet Internasjonal Politikk, der jeg analyserer den historiske utviklingen i internasjonal klimapolitikk som et møte mellom to ulike måter å forstå klimaproblemet på: En naturvitenskapelig vektlegging av det som er felles, og en politisk analyse som vektlegger det som er ulikt, i ansvaret for å håndtere problemet.

Hele foredraget er tilgjengelig i Litteraturhusets podkast.