Forests through the paper mill

Min masteroppgave ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo, handler om hvordan en bestemt tilnærming til bevaring av skog som klimatiltak, kjent som REDD+, ble framforhandlet under FNs klimakonvensjon i perioden 2008-2010.

Oppgaven viser hvordan produksjon av stadig nye dokumenter er den sentrale drivkraften i de internasjonale forhandlingene om skogbevaring, og hvordan dokumentene dermed også gir rammer for utfallet av forhandlingene. Med et materielt-semiotisk utgangspunkt analyserer jeg et stort arkiv av dokumenter fra forhandlingsprosessen, sammen med intervjuer med sentrale aktører og egne erfaringer som deltaker i prosessen.

Les mer:
Lahn, Bård, «Forests through the paper mill: Assembling REDD+ through the production of documents.» MA-oppgave, 2016 (Universitetet i Oslo).