Hvem tar sin rettferdige andel av klimainnsatsen?

Fram mot Paris-toppmøtet i desember kommer det til å publiseres et lass av rapporter som vurderer de enkelte landenes klimainnsats og klimamål. Det finnes allerede flere gode vurderinger på nett, som denne fra Climate Action Tracker.

En rapport er likevel verdt å følge spesielt med på: «Civil Society Equity Review» er en bredt anlagt vurdering av alle innsendte klimamål til Paris-toppmøtet. Rapporten stiller et hovedspørsmål:

Hvor mye er det rettferdig at de enkelte landene bidrar, og hvordan stemmer dette med målene de har lagt fram?

Bak rapporten står en svært bred koalisjon av sivilsamfunns-organisasjoner – fra internasjonal fagbevegelse til bistandsorganisasjoner som Oxfam og Christian Aid, til miljøgrupper som Friends of the Earth og WWF.

Foreløpig er det bare en oppsummering som ligger på nett, men den fullstendige rapporten ryktes å komme i begynnelsen av november.