Hva er klimarettferdighet?

Rettferdighet er en helt sentral del av klimaproblemet. Men hva mener vi egentlig når vi snakker om «klimarettferdighet»? Dette notatet går gjennom tre sentrale aspekter av begrepet, og ser på hva som skal til for å fordele klimainnsatsen rettferdig mellom generasjoner, mellom land og mellom grupper innad i land.

Notatet er skrevet på invitasjon fra Sosialistisk Venstreparti, som et innspill til diskusjon på Kvanmokonferansen våren 2014.

Last ned som PDF:
Hva er klimarettferdighet? Notat, 23.04.2014. (Oslo: Sosialistisk Venstreparti.)