Climate change: A numbers game

«How do governments try to control the global environment? By counting it.» Det er påstanden i min artikkel i Teknovatøren 6(2013).

Her skriver jeg om hvilken rolle tallene spiller i forsøket på å styre klimaet – enten det gjelder rapporter fra FNs klimapanel, internasjonale klimamål eller systemer for å overvåke nasjonale klimagassutslipp.

Teknovatøren utgis av masterstudentene ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur på Universitetet i Oslo, der jeg for tida studerer. Tidsskriftet tar opp problemstillinger knyttet til rollen vitenskap og teknologi spiller i samfunnet. Tilnærmingen er inspirert av samfunnsfaglige vitenskaps- og teknologistudier (STS), og i min artikkel trekker jeg særlig på STS-litteratur om tallteknologier.

Les mer:
«Climate change: a numbers game». Teknovatøren, 6(2013): 4-5.

Siden kildehenvisningene er utelatt i selve artikkelen, kan spesielt interesserte ta en kikk på denne lista for videre lesning: