Fra Bali til Cancun

Naturvernforbundets rapport «Fra Bali til Cancun» samler mine oppdateringer fra forhandlingene om en ny klimaavtale i perioden 2008-2010.

Da forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale startet på Bali i desember 2007, var forventningene høye. Innen to år skulle vi få en avtale som kunne sikre kraftige utslippsreduksjoner, en rettferdig ansvarsfordeling og nødvendig støtte til tilpasning og teknologiutvikling.

Den påfølgende forhandlingsprosessen under FNs klimakonvensjon skulle imidlertid vise at det ikke var så enkelt.

Denne rapporten består av en serie bakgrunnsnotater om forhandlingsmøtene som jeg fulgte på vegne av Naturvernforbundet i perioden 2008-2010.

Last ned som PDF:
«Fra Bali til Cancun. Oppdateringer fra forhandlingene om en internasjonal klimaavtale 2008-2010.» Naturvernforbundets rapportserie, nr. 1/2011 (Oslo: Naturvernforbundet).